Cinio Nadolig Ysgol y Llys / Ysgol y Llys Christmas Lunch 8.12.22

Bydd cinio Nadolig Ysgol y Llys yn cael ei weini i ddisgyblion ar ddydd Iau, Rhagfyr 8fed, 2022.
Pris cinio yw £2.45 sy’n daladwy drwy Parent Pay.

Er mwyn hwyluso trefniadau i staff y gegin o ran niferoedd, gofynnwn i rieni gadarnhau erbyn dydd Iau, Rhagfyr 1af os ydynt yn dymuno i’w plentyn/plant dderbyn cinio Nadolig ar y diwrnod yma.

Dilynwch y ddolen isod i gwblhau’r holiadur ac i archebu. Caiff plant hefyd wisgo siwmper Nadolig ar y diwnod yma.

Yn anffodus, nid oes posib cynnwys plant y meithrin yn y cynnig uchod gan eu bod yn rhan amser a nifer ohonynt ddim yn aros dros yr awr ginio.

The Ysgol y Llys School Christmas Lunch for pupils will be served on Thursday, December 8th, 2022. It is priced at £2.45 per pupil and made payable via Parent Pay. 

In order to assist school catering staff with arrangements, we would be grateful if parents could complete the online Google form indicating if they would like their child/children to have the Christmas Lunch. This will help staff greatly in preparing for the day, 

We kindly ask that parents complete the questionnaire by Thursday, December 1st.

Pupils may also wear a Christmas Jumper for the occasion. There is no charge for wearing the Christmas Jumper this year as we are very conscious of the cost of living climate we are living in. 

Unfortunately, due to practical issues in terms of logistics, the school Christmas Lunch is not available to current Nursery pupil intake- apologies for this. 

https://forms.gle/Sba7SKomNRH3WeZY9