Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Gweledigaeth
Dyma ein gweledigaeth ar gyfer ein cwricwlwm yma yn Ysgol y Llys:
• Dathlu a hyrwyddo ein Cymreictod.
• Ysgol hapus a diogel.
• Creu awyrgylch gofalgar a chynhaliol.
• Parchu’r ysgol, y gymuned a’r byd.
• Hyder i fentro drwy profiadau cyfoethog.
• Meithrin dycnwch i wynebu heriau heddiw ac yfory.
• ‘Lles Gwerin, Llys Agored’

Annwyl Rieni / Dear Parents

Tocynnau Sioeau Nadolig – Gan mai’r Uned dan 9 a’r Dosbarth Derbyn fydd yn gyfrifol am y Sioeau Nadolig eleni, trefniadau tocynnau fel y ganlyn.

Gan mai wasanaethau carolau sydd gan yr Uned dan 12 a 7, ni fydd tal mynediad i’r rhain- and gall rieni roi cyfraniad ariannol wrth y drws ar ddiwedd y Gwasanaethau.
Bydd ‘Bore Nadolig’ gan y Meithrin- bydd staff yr Uned yn anfon wybodaeth allan i rieni ynglyn a’r trefniadau.

Christmas Show Ticket Arrangements – Please see following arrangements for allocation of tickets for the Under 9 and Reception Class Christmas Shows (Other Units have Christmas Carol Service where ticket allocation is not required).

The Under 12 and 7 Unit will hold Christmas Carol Services. There will be no charge for these performances but parents may make cash contributions at the end of the services. The Nursery class will be holding a Christmas Morning Event for parents. Details will go out to parents via the Under 5 Unit Staff / Seesaw accounts.

Newyddion Diweddaraf / Latest News 17.11.2023

Cylchlythyr 17.11.23

Our Mission

This is our vision for Ysgol y Llys:
• Celebrate and promote our Welsh Pride.
• A happy and safe school.
• Creating a caring and supportive atmosphere.
• Respect the school, the community and the world.
• Confidence to venture through rich experiences.
• Build resilience to face the challenges of today and tomorrow.
• ‘Lles Gwerin, Llys Agored’