Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Gweledigaeth
Dyma ein gweledigaeth ar gyfer ein cwricwlwm yma yn Ysgol y Llys:
• Dathlu a hyrwyddo ein Cymreictod.
• Ysgol hapus a diogel.
• Creu awyrgylch gofalgar a chynhaliol.
• Parchu’r ysgol, y gymuned a’r byd.
• Hyder i fentro drwy profiadau cyfoethog.
• Meithrin dycnwch i wynebu heriau heddiw ac yfory.
• ‘Lles Gwerin, Llys Agored’

Annwyl Rieni / Dear Parents

I le aeth yr haner tymor dwedwch!
Dyma ni ar drothwy gwyliau hanner tymor. Hoffwn rannu diweddariad o ddyddiadau yr haner tymor nesaf

Another busy half term has come to an end at Ysgol y Llys!
Please see details of next half term school dates and activities below.

 

Newyddion Diweddaraf / Latest News 09/02/24

Cylchlythyr 09.02.24

Our Mission

This is our vision for Ysgol y Llys:
• Celebrate and promote our Welsh Pride.
• A happy and safe school.
• Creating a caring and supportive atmosphere.
• Respect the school, the community and the world.
• Confidence to venture through rich experiences.
• Build resilience to face the challenges of today and tomorrow.
• ‘Lles Gwerin, Llys Agored’