Siarter Iaith

Fel ysgol rydym yn gweithio’n galed i geisio ennill y wobr aur ar gyfer y Siarter Iaith. Fel criw’r siarter, ‘Y Cymry Caredig’, rydym wedi dewis targedau er mwyn datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn ein hysgol a thu allan. Pwrpas y pamffled yma yw i roi diweddariad i chi ar ein targedau.

As a school we are working hard to achieve the gold standard with the Welsh Language Charter Award. We, ‘Y Cymry Caredig’, have chosen targets to achieve as a school. This brochure will hopefully help you see what we are trying to improve in the school.

Siarter Iaith pamffled gwobrwyo

Siarter Iaith Diweddariad
Siarter Iaith Diweddariad


Cynllun Gweithredu AUR 2017-2019 Ysgol y Llys