Polisiau

Cedwir polisiau’r Ysgol i gyd yn ystafell y Pennaeth.
Medrir cael mynediad i bob polisi ar gais. Gofynnwch i aelod o staff.

The school’s policies are all kept in the Headteacher’s Office.
All policies gan be obtained upon request. Please ask a member of staff.


Trefniadau Derbyn Ysgolion / Admissions Policy

 

Trefniadau Derbyn Ysgolion 2023-2024 (Cymraeg)
Admissions Policy 2023-2024 (English)
Trefniadau Derbyn Ysgolion 2024-2025 (Cymraeg)
Admissions Policy 2024-2025 (English)
Polisi Rheoli Perfformiad – Performance Management Policy 2023-24
Polisi ADY – ALN Policy 2023
Charging Policy 2023
Complaints Policy 2023

Diogelu / Safeguards

Safeguarding Policy 2023-2024
Polisi Gwrth fwlio – Anti Bullying Policy 2023