Bwydlen Ginio

School Dinner Menu

Denbighshire School Meals

The new School meals menu, this will start on your return to School after the Half term break.
Cooks have been instructed to start on Week 1 of the menu, and the menu will be available to parent’s at www.denbighshireschoolmeals.co.uk from the 6th June 2022.

Week 1-3 translated

Denbighshire School Meals – primary menus

Parent Pay

Pris cinio ysgol o mis Ebrill 2022 yw £2.45 y plentyn.
Derbyniwn daliadau ar lein drwy law system ‘Parent Pay’.
Bydd taliadau ar gyfer tripiau a gweithgareddau amrywiol ysgol (gan gynnwys gwersi peripatetig cerdd) hefyd yn ymddangos ar y system. Os oes gennych unrhyw anawsterau neu ymholiadau, cysylltwch â Mrs Ward (ysgrifenyddes) yn y swyddfa. Noder- O Fedi’r 1af 2018, rhaid i gyfrifon cinio plant fod mewn credyd. Ni chaniater dyledion . Os na fydd arian yng nghyfrifon Parent Pay dosgyblion yna ni fyddent yn derbyn cinio ysgol llawn arferol. Er mwyn osgoi hyn RHAID i rieni wirio cyfrifon a sicrhau fod unrhyw dyledion wedi’w talu ar fyrder. Mae hyn yn rhan o bolisi diwygiedig adran arlwyo Cyngor Sir Ddinbych (Anfonwyd allan i rieni ar ddiwedd tymor diwethaf).
Diolch o flaen llaw am eich cydweithrediad.

The price per school meal for pupils from April 2022 is £2.45.
Payments are made on line via Parent Pay.
Please remember that DCC Catering Department have revised their school debt policy and as of September 1st, 2018 school Parent Pay accounts per child will need to be in credit and not showing debts. Please ensure that any existing school debts have been cleared as soon as possible. Accounts showing debts of more than £11.00 per pupil, as of September 10th, 2018, will unfortunately result in normal school meal offer being withdrawn. This procedure will be implemented in accordance with the policy and is the procedure for each school across the authority. Other payments such as school educational visits, music peripatetic lessons will also be made through Parent Pay.
If you have any queries regarding the system, please contact Mrs Sandra Ward in the school office.