Eddiogelwch

Internet Safety

Mae technoleg yn chwarae rhan bwysig ym mywyd pob un ohonom. Mae technoleg megis cyfrifiaduron a thabledi, yn ogystal â’r we, wedi newid sut mae pobl yn cyfathrebu ac yn gweithio gyda’i gilydd. Mae technoleg gyfrifiadurol hefyd wedi newid y ffordd rydym yn dysgu yn yr ysgol.

Er bod nifer o fanteision dros ddefnyddio technoleg gyfrifiadurol, mae sawl anfantais hefyd, os ydynt yn cael eu camddefnyddio. Mae’n allweddol felly ein bod fel pwyllgor yn sicrhau bod pawb yn gwybod sut i ddefnyddio’r dechnoleg gyfrifiadurol yn ddiogel.

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites
Dyma restr o wefannau defnyddiol ar gyfer rhieni a phlant sy’n dymuno dysgu mwy am sut i gadw eu hunain yn ddiogel ar y we.

Hwb gov.wales – Cadw’n ddiogel ar-lein
https://hwb.gov.wales/cadwn-ddiogel-ar-lein/

SchoolBeat – Bwlio Seibr / Cyber Bullying
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/bwlio-seiber/

SchoolBeat – Ffonau Symudol / Mobile Phones
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/ffonau-symudol/

SchoolBeat – Diogelwch ar y we / Safety on the web
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/diogelwch-ar-y-rhyngrwyd/

THINK YOU KNOW
https://www.thinkuknow.co.uk/

NSPCC
https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/share-aware

Child.net
http://www.childnet.com/parents-and-carers