Prosiect Rhynglwadol ‘TAITH’ Global Citizenship International Project

Fel y gwyddoch, ar ddiwedd tymor yr haf, cawsom gadarnhad ein bod wedi Ilwyddo mewn cais cyfalaf am gyllid i ariannu prosiect addysg gyda ysgol yng Ngwlad yr Ia.

Cyffrous lawn! Fel rhan o’r prosiect, fe fydd 4 aelod o staff yn teithio i Wlad yr Ia wythnos nesaf ac yn treulio 4 diwrnod yn dysgu am ddulliau dysgu yno. Bydd Mrs Arfona Williams, Mrs Sylvia Holland, Miss treulio 4 diwrnod yn dysgu am ddulliau dysgu yno. Bydd Mrs Arfona Williams, Mrs Sylvia Holland, Miss Anna Jones a Miss Erin Roberts yn mynd ar ein rhan fel staff ysgol. Pob hwyl iddynt ac edrychwm ymlaen i glywed yr hanes wedi iddynt ddychwelyd yma i Ysgol y Llys.

As you will be aware, at the end of the summer term, we received confirmation that our bid for Welsh Assembly Government Funding for International `Taith’ project with a partner school in Iceland was successful. Exciting news!

We would like to inform you, that as part of the project, 4 Ysgol y Llys staff members will visit Iceland next week for four days to meet with colleagues from our partner school to learn about different education systems and to share good practice. The staff visiting Iceland next week from Ysgol y Llys are Mrs Arfona Williams, Mrs Sylvia Holland, Miss Anna Jones and Miss Erin Roberts. We hope they enjoy this experience and we look forward to hearing about their learning journey once they return to Ysgol y Llys.