Ysgol Iach

Bwyta’n Iach / Healthy Eating

Rydyn yn hybu’r plant i fwyta’n iach ac felly mae ffrwythau yn cael eu gwerthu yn ddyddiol bob amser chwarae. Ni chaniateir i’r plant i fwyta siocled/creision na fferins yn ystod amser chwarae, ac os yw plentyn yn dod a’i g/chinio gydag ef/hi yna fod y pecyn cinio yn cynnwys bwydydd maethlon.

We encourage children to eat healthily and therefore fruit is sold daily every playtime. Children are not allowed to eat chocolate, crisps nor other sweets during break times. Children bringing a packed lunch to school are also encouraged to eat healthy foods.