Cinio Nadolig 2023 Christmas Dinner

Annwyl riant/Gwarchodwr

Bydd cinio Nadolig yr ysgol ar yr 20fed o Ragfyr eleni, rydym yn hyrwyddo fod pob plentyn yn manteisio ar y cyfle hwn. Bydd 3 cownter yn gweini cinio Nadolig ar yr 20fed a dim ond un yn gweini opsiynau eraill. Y dewis fydd:

Twrci rhost, hefo selsig a stwn neu
Rhost gwygbys (chickpea) a phupur hefo llugaeron,
Y ddau hefo moron, sbrowts a tatws rhost. £2.65
Mins pei neu browni siocled a llugaeron neu
Salad ffrwythau tymhorol. £0.85

Gweler y poster ynghlwm

Dear parent/Guardian

The school’s Christmas dinner will be on the 20th of December this year, we promote that all children take advantage of this opportunity. There will be 3 counters serving Christmas dinner on the 20th and only one serving other options. The choice will be:

Roast turkey, with sausage and stew or
Chickpea and pepper roast with cranberries,
Both with carrots, sprouts and roast potatoes. £2.65
Mince pie or chocolate and cranberry brownie or
Seasonal fruit salad. £0.85

See the attached poster