Cyswllt

Manylion Cyswllt | Contact details

Cyfeiriad | Address:

Ysgol y Llys, Prestatyn
Ysgol y Llys,
Rhoddfa’r Tywysog,
Prestatyn,
Sir Ddinbych,
LL19 8RP

Ysgol y Llys,
Princes Avenue,
Prestatyn,
Denbighshire,
LL19 8RP

Find us on Google Maps

e-bost | e-mail: ysgol.yllys@denbighshire.gov.uk

Ffôn | Tel: 01745 853019

Cyfeirier pob gohebiaeth at y Pennaeth
Please address all communications to the Headteacher

Pennaeth | Headteacher: Mr Dyfan Phillips


Chair of Governors
Mr Mike O’Meara
Prestatyn
Denbighshire


Director of Education and Culture
Corporate Director Lifelong Learning
Denbighshire County Council
Council Offices
Station Road
Ruthin
Denbighshire
LL15 1YN

Ffôn | Tel: 01824 706014


 

Website Design, Support and Maintenance

seanmason.co.uk

Ffôn | Tel: 07894 951032