LLuniau TEMPEST / School Photographs 14.09.22

Bydd cwmni TEMPEST yn yr ysgol dydd Mercher nesaf, Medi 14eg i dynnu lluniau unigolion a phlant sydd efo brodyr a’i chwiorydd yn yr ysgol.

Yn ddiweddarach yn ystod y tymor, (Dydd Llun, Hydref 17eg), bydd TEMPEST yn yr ysgol i dynnu llun dosbarth plant dosbarth Derbyn a Dosbarth Blwyddyn 6).

Next Wednesday. September 14th, TEMPEST Photography will be on site to take photographs of individual school pupils and with school aged siblings. Photos will be taken during the school day in the school hall. 

Later in the term, (On Monday, October 17th) TEMPEST will return to school to take whole class photos of Reception Class and Year 6.