Clwb Cwtsh – WELSH LESSONS FOR PARENTS

Bydd cymal nesaf Clwb Cwtsh – y cwrs 8 wythnos blasu Cymraeg ar gyfer rhieni / darpar rieni neu unrhyw un sydd yn dymuno dechrau siarad Cymraeg yn y cartref – yn dechrau yn ystod y mis yma. Y tro hwn byddaf yn cynnal sesiwn yn y gymuned yn ogystal ag arlein.

Bydd y sesiwn yn y gymuned yn cael gynnal yn ystod Ti a Fi Llanelwy yng Nghanolfan y Gymraeg ar safle Ysgol Glan Clwyd.  Bydd y sesiwn cyntaf yn dechrau Dydd Iau, Medi 15, 2022. Atodaf boster gyda mwy o fanylion.

Yn ogystal â hyn, byddaf yn cynnal 3 sesiwn ar lein ar bnawniau Iau (1.30 – 2.30pm) a dyddiau Gwener (10 – 11am a 1 – 2pm). Bydd y sesiynau hyn yn dechrau Dydd Iau, Medi 22 a Dydd Gwener, Medi 23.

Tybed a fyddech chi’n fodlon rhannu’r wybodaeth sydd wedi ei atodi gyda’ch rhieni / gofalwyr os gwelwch yn dda? Am fwy o wybodaeth Cynllun Clwb Cwtsh – Mudiad Meithrin

The next Clwb Cwtsh sessions are starting soon! The 8 week Welsh taster course for parents / prospective parents or anyone wishing to start speaking Welsh at home will start again this month. I will be delivering sessions in the community and online.

The community session will be held at the Ti a Fi Llanelwy  in the Welsh Language Centre on the Ysgol Glan Clwyd site.  The first sessions will be starting on Thursday, September 15, 2022. Please find attached further information regarding the session.

Also, I will be delivering 3 sessions online on Thursday afternoons (1.30pm – 2.30pm)  and on Fridays (10 -11am & 1-2pm). The first sessions will start on Thursday, September 22 and Friday, September 23.

I would be grateful if you could share the attached information with parents / carers. For more information #ClwbCwtsh – give Welsh a go – Meithrin