Nosweithiau Rieni – Mawrth 2022 / Parents Open Evenings – March 2022

Os hoffech wybodaeth eto ar sut mae defnyddio’r rhaglen dilynwch y ddolen canlynol:

Video: Parents – How to attend appointments over video call – SchoolCloud Parents Evening (parentseveningsystem.co.uk)

Er mwyn cofrestru ac archebu apwyntiad, ewch i https://ysgolyllys.schoolcloud.co.uk/.

Bydd crynodeb sut i drefnu apwyntiad yn cael ei atodi gyda’r llythyr yma. Mewnbynnwch gyda’r wybodaeth ganlynol;
Enw’r disgybl:
Cyfenw’r disgybl: (Dosbarth cofrestru) / (Dyddiad geni)

If you require information on how to use the system, please follow this link.

Video: Parents – How to attend appointments over video call – SchoolCloud Parents Evening (parentseveningsystem.co.uk)

To register, please follow this link: https://ysgolyllys.schoolcloud.co.uk/.

Please input the following information: Name of pupil:
Surname: (Class) / (D.O.B)

Diweddariad Nosweithiau Rieni- Parent Evenings Update