Ceisiadau Dosbarth Meithrin Medi 2022 / Applications for Nursery Places for Sep 2022

Ceisiadau Dosbarth Meithrin Medi 2022 – Dydd Gwener, Chwefror 18 yw’r diwrnod cau ar gyfer ceisiadau am le mewn dosbarth Meithrin ym mis Medi 2022.  Os oes gennych chi, neu unrhyw un ‘rydych yn adnabod, blentyn o fewn yr oedran yma (wedi cael ei benblwydd yn 3 cyn 01/09/2022), gwnewch gais ar-lein –

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx

neu cysylltwch ag Adran Derbyniadau Ysgolion yn Neuadd y Sir (01824 706100).

Applications for Nursery places for September 2022 – Friday, 18 February is the closing date to make an application for a place in a Nursery Class starting in September 2022.  If you, or anyone you know, have a child in this age category (have reached their 3rd birthday before 01/09/2022) make an online application – 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/education-and-schools/school-admissions/nursery-places.aspx

or contact the Schools Admissions Section in County Hall  (01824 706100).