Ffurflen Casglu Data Bl6 / Year 6 Data Collection Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxSkoMsHCGYa8VhEegyeWPTIHD1TMcFDSy77UUFn2mQZz5aA/viewform?usp=sf_link

BLWYDDYN 6 / YEAR 6  – IF YOU HAVE NOT ALREADY COMPLETED THE FORMS PLEASE DO SO ASAP

​A allwn ofyn yn garedig i chi ddiweddaru gwybodaeth eich plentyn trwy lenwi’r ffurflen Casglu Data atodol erbyn y 11.02.22. Mae’n bwysig bod y ffurflenni’n cael eu llenwi a bod ein cofnodion yn gyfredol os bydd unrhyw argyfwng neu os yw anghenion meddygol neu ddiet eich plentyn wedi newid. Llenwch gyda chymaint o wybodaeth â phosibl.

Diolchwn ichi am eich cefnogaeth gyda hyn ac am cymryd yr amser i lenwi’r ffurflenni fewn.

Please can we kindly ask that you up date your child’s information by completing the attached Data Collection form by the 11.02.22. It is important that the forms are completed and our records are keep up to date in case of any emergency or if your child’s medical or dietary needs have changed. Please complete with as much information as possible.

We thank you for your support with this and taking the time to complete the forms.