Gemau Amhriodol / Inappropriate Games

Rwy’n siwr fod llawer iawn ohonoch wedi clywed am y gyfres ar Netflix o’r enw Squid Game. Mae’n ymddangos bod  llawer o sylw’r cyfryngau amdano ac ers i ni ddychwelyd o’r gwyliau mae nifer fechan o ddisgyblion wedi bod yn copio elfennau o’r rhaglen yn ystod amser chwarae. Mae gan y rhaglen radd 15 oed ac yn amlwg nid yw’n briodol ar gyfer disgyblion oed cynradd gan ei fod yn rhaglen graffig gyda llawer iawn o gynnwys treisgar.

Ni allaf ddychmygu bod unrhyw raint yn caniatau i’w plentyn ei wylio ond credwn y gellir ei weld trwy lwyfannau eraill fel Youtube a TikTok ac mae rhai datblygwyr wedi gwneud gemau mini amrywiol yn seiliedig ar Squid Game ar Roblox ac ar lwyfannau chwarae eraill.

Byddem yn cynghori’n gryf  na ddylai plant wylio Squid Game (neu unrhyw gemau / rhaglenni teledu a olygir ar gyfer plant dros 11 oed). Awgrymaf eich bod yn gwirio nad yw eich mab/merch yn cael mynediad iddo heb yn wybod i chi.

Diolch am eich cydweithrediad

I’m sure many of you have heard about the series on Netflix called Squid Game. There seems to have been a lot of media attention about it and since our return from half term a small number of pupils have been copying some elements of the programme. This is not acceptable. The programme has a 15 age-rating and is clearly not appropriate for primary aged pupils as it is quite graphic with a lot of violent content. 

I cannot imagine any parent allowing their child to watch it but we believe that it may be viewed via other platforms such as Youtube and TikTok and some developers have made various mini-games based on Squid Game on Roblox and other gaming platforms. We would strongly advise that children should not watch Squid Game (or any games/television programmes meant for children over 11), so it might be worth checking that you son/daughter is not accessing them without your knowledge. 

Thank you for your support.