Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day 19/11/21

I godi arian ar gyfer elusen Plant mewn Angen eleni, mae Cyngor Ysgol y Llys yn gofyn i bawb i wisgo dillad eu hunain ar ddydd Gwener, Tachwedd 19eg.  Fodd bynnag- fel rhan o’r sialens, mae’r Cyngor Ysgol yn gofyn am y canlynol:

1. Plant i wisgo dillad lliwgar. Caent pwynt am bob lliw maent yn eu gwisgo. Bydd yna gystdleuaeth dosbarth i weld pa ddosbarth sydd wedi casglu’r mwyaf o bwyntiau yn ystod y dydd. Ewch amdani! Cyfraniadau i’w wenud drwy Parent Pay os gwelwch yn dda (Manylion i ddilyn).

In order to support this year’s Children in Need Charity, the School Council today met and discussed various ideas. They kindly ask that pupils come to school on Friday, November 19th in non uniform. However, there is a twist!

1. Pupils to come to school in multi coloured clothes. Each pupil will have a point for each colour they are wearing. The school council members will assist in counting points per class and there will be a reward for the highest scoring class. Go for it!

Any monitory donations can be made via ParentPay (details to follow). 

Gyda diolch,

Staff Ysgol y Llys (ar ran y Cyngor Ysgol)

Ysgol y Llys Staff (On behalf of the School Council Members).