Only Kids Aloud Cyfle arbennig i blant 9-12oed / A wonderful opportunity for aged 9-12 pupils

Annwyl Bennaeth / Staff,

Hoffwn dynnu eich sylw at gyfle i blant 9-12 oed o bob cwr o Gymru i ymgeisio i fod yn aelodau o gôr plant cenedlaethol Cymru, Only Kids Aloud. Rydyn ni wedi bod yn recriwtio aelodau newydd dros yr wythnosau dwaethaf i ffurfio côr newydd sbon ar gyfer 2022, i ddatblygu sgiliau cerddorol, i gynyddu hyder ac i fod yn rhan o gymuned hwyliog a chefnogol.

Mae’r dyddiad cau swyddogol wedi pasio, ond mae gennym ni dal lefydd ar gael gan ein bod ni’n gobeithio cael 70 o blant ledled Cymru yn y côr! Sir Ddinbych yw’r unig ardal lle and oes cynrychiolaeth yn y corws ar hyn o bryd – nid oes plant wedi gwneud cais i ymuno o’ch ardal – ein nôd yw i lansio côr plant Cymru sy’n rhoi cynrychiolaeth teg o blant Cymru ac sy’n cynnwys aelodau o wahanol gefndiroedd a phrofiadau, a dosraniad teg dros Gymru gyfan. Byddwn ni’n gwerthfawrogi petae chi’n gallu lledaenu’r neges i deuluoedd plant yr ysgol os gwelwch yn dda fel eu bod yn cael clywed am y cyfle i ymuno gyda’r corws cenedlaethol hwn.

Nid cyfle i ganu ar lwyfannau mawr yn unig yw’r corws – mae hefyd yn datblygu eu sgiliau cerddorol, dysgu sut i fod yn fwy anibynnol, datblygu hyder a dysgu sut i gyfathrebu’n fwy agored efo eraill…ac yn fwy na dim, mae’n lawer o hwyl yn enwedig wrth wneud ffrindiau newydd efo plant o bob cwr o’r wlad!

Mae bwrseriaethau llawn ar gael i deuluoedd sydd angen y cymorth ariannol fwyaf – ni fydd angen iddyn nhw dalu’r ffi ymuno blynyddol. Dwi ar gael i ateb unrhyw gwestiwn neu os hoffech ragor o fanylion. Byddai’n ffantastig pe bai’r côr yn cynnwys aelodau sy’n cynrychioli eich ysgol chi!

Rydyn ni hefyd ar ran fwyaf o’r gwefannau cymdeithasol (@OnlyKidsAloud) – mae ffilm 30 eiliad ar ein tudalen Facebook sy’n rhoi trosolwg gret i beth yw’r corws!: Only Kids Aloud | Facebook

Dyma ein gwefan a sut gallwch chi wneud cais i ymuno: Only Kids Aloud Chorus – The Aloud Charity

Diolch yn fawr, yn gywir,

Tîm prosiect Only Kids Aloud
07954 132812

The Aloud Charity
The Aloud Charity
Unit 1, Regents Court
Nettlefold Road
Cardiff
CF24 5JQ

Dear Headteacher / Staff,

I would like to share this special opportunity with for children in Wales ages 9-12 to become members of the pan-Wales Only Kids Aloud choir. We’ve been recruiting new members across Wales for the last few weeks to form a brand new national children’s choir of Wales for 2022 to develop children’s music skills, gain confidence and to be part of a fun and supportive community. The official deadline has passed, but we have spaces still left to fill as we’re hoping to have a 70-strong choir!

Looking at the members who have already applied, we currently have no children from Denbighshire who have applied, your school is in an area that’s under-represented within the choir – our aim is to make this national children’s choir of Wales as inclusive and diverse as possible so it would be a better representation than what we currently have. This isn’t just an opportunity to sing in a choir and perform on big stages, it’s also to learn to become more self-reliant and independent, gain confidence and to make friends with children from all over Wales. Could you please inform families of this opportunity please?

We also have a full bursary scheme for families who needs the financial support the most and therefore won’t need to pay the membership fee.

I’m available to answer any questions you might have. Hope we’ll have children representing your school performing with Only Kids Aloud next year!

We are also on most social media platforms (@OnlyKidsAloud) – we have a great 30 seconds film on our Facebook + Twitter pages to give you a quick idea of what OKA is! Only Kids Aloud | Facebook

Here’s our website and details on how to apply: Only Kids Aloud Chorus – The Aloud Charity

Thank you very much,

Only Kids Aloud 

The Aloud Charity
07954 132812