Canllawiau Covid diweddaraf Cymru / Latest Wales Covid Guidance Update

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, Mr Mark Drakeford AC ynglyn a’r newidiadau i’r gweithdrefnau profi ar gyfer Covid, rydym wedi derbyn sawl ymholiad oddi wrth rieni. Gweler isod dodgfen all fod o gymorth i rieni. Diolch

Following on from the First Minister, Mr Mark Drakeford AM recent update regarding changes to Covid isolation requriements, we have had a number of enquiries from parents. Please see flow chart below, which may help explain the changes.