Clwb Gemau Fideo Mis Hydref / Video Games Club

Mewn cydweithrediad â Mentrau Iaith eraill ar draws y Gogledd, rydym yn awyddus i roi mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc gymdeithasu yn y Gymraeg trwy chwarae gemau fideo.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Mentrau wedi dod i werthfawrogi pwysigrwydd gemau fideo yn gymdeithasol i blant a phobl ifanc. A trwy hynny rydym yn awyddus i ddod a nhw at ei gilydd i gymdeithasu, cystadlu a chyd-chwarae yn y Gymraeg.

Mi fyddwn ni’n cynnal clwb wythnosol gan gychwyn efo twrnamaint gyda 4 grŵp oedran gwahanol i sicrhau fod pawb yn cael cymdeithasu a phobl yr un oed a nhw. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: clwbgemaufideo5@gmail.com.

………………………………………………………………….

In cooperation with other Mentrau Iaith across northern Wales, we are very keen to give more opportunities for children and young people to socialise in Welsh using video games.

Over the last year the Mentrau Iaith have come to appreciate the importance of video games as a social experience for children and young people. And through this, we are very keen to bring them together to socialise, compete and cooperate, all whilst using the Welsh language.

We’ll be running a weekly club, by starting with a tournament with 4 different ages groups. Ensuring that those taking part can socialise with those that are closest to their age. For more information, e-mail:

Clwbgemaufideo5@gmail.com