Ymaelodi a’r Urdd 2021-22 / Urdd Membership 2021-22

Mae blwyddyn newydd aelodaeth yr Urdd ar agor!  Ymaelodwch eich plentyn i gael mynediad at lu o weithgareddau wedi’u trefnu gan yr Urdd yn ystod y flwyddyn arbennig yma lle byddant yn dathlu eu can mlwyddiant.

Rhaid bod yn aelod i gymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd, e.e. ymuno â chlwb chwaraeon neu gelfyddydol lleol, cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd a llawer mwy.  Dilynwch y linc yma i gael mwy o wybodaeth am be mae’r Urdd yn gynnig – https://www.urdd.cymru/cy

Y pris am 2021/2022 yw £10 y pen (neu £25 am deulu o 3 neu fwy o blant).  Mae hefyd cynnig aelodaeth am £1 i unrhyw blentyn sy’n derbyn cinio ysgol am ddim.  Dilynwch y linc yma i ymaelodi ar-lein trwy wefan yr Urdd – https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

The Urdd’s membership for the year is open!  Join your child for a chance to take part in a host of activities arranged by the Urdd during this special year when they are celebrating their centenary.

Children must be members to take part in the Urdd’s activities, e.g. join a local sports or arts club, compete in the Urdd Eisteddfod and lots more.  Follow this link for information on what the Urdd has to offer – https://www.urdd.cymru/en/

The Urdd membership for 2021/2022 is £10 each (or £25 for a family of 3 or more chlidren).  There is also an offer of membership for £1 for any child on free school meals.  Follow this link to join online through the Urdd website – https://www.urdd.cymru/en/join/