Nosweithiau Rieni / Parents’ Open Evenings- (SchoolCloud virtual meetings)– Hydref/October 18-21

Gweler manylion yn yr atodiadau o sut i gofrestru ar gyfer Nosweithiau Rieni rhithiol ymhen ychydiug wythnosau.
Os oes gennych ymholiadau, cysyllwch a’r dderbynfa.

Please see attachements on information and guide on how parents book online meetings with staff, which are scheduled to happen during week commencing Ocotber 18th, 2021.
If you have anu enquiries, please contact the school office. 

Cofrestru ac archebu apwyntiad / Register and book appointment link
https://ysgolyllys.schoolcloud.co.uk/

School Cloud Parents Evening.docx

ParentGuide to School Cloud