Holiadur Rieni / Parent’s Questionnaire

A fyddwch gystal a chwblhau’r holiadur yma os gwelwch yn dda. Mae’n bwysig i ni yma yn Ysgol y Llys i gael barn rieni wrth gynllunio’n strategol ar gyfer y dyfodol. Bydd yr adborth o fudd mawr ac yn bwydo i mewn i Gynllun Datblygu’r ysgol eleni.

Mae’r holiadur ar agor hyd 12:00yp ar ddydd Gwener, Hydref 8fed, 2021. Diolch o flaen llaw.

We kindly ask that parents complete the online questionnaire about provision here at Ysgol y Llys. We value parental feedback as it supports whole school strategic planning. All feedback is appreciated. The online  questionnaire should not take long to complete.

Parents have up until Friday, Ocotber 8th, to complete the questionnaires. Thanks in advance. 

https://forms.gle/VLPZ4euj9FwR3FTU8