Ffurflen Casglu Data Bl5 a Bl6 – Year 5 & 6 Data Collection form

Amgaewch y ddolen ar gyfer ein Ffurflen Casglu Data. Gofynnwn yn garedig i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen yma ar gyfer eich plentyn sydd ym Mlwyddyn 5 a 6 cyn gynted â phosibl.
Mae’n bwysig bod gennym y wybodaeth gywir a’r wybodaeth fwyaf diweddar i’ch plentyn ar ein system.

Diolchwn ichi ymlaen llaw am eich cefnogaeth gyda hyn.

Cadwch yn saff ag yn ddiogel.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI…

Please find attached the link for our Data Collection Form. We kindly ask that you complete and return this form to us for your children who are in Year 5 and 6  as soon as possible.
It is important that we have the correct information and the most up to date information for your child on our system.
We thank you in advance for your support with this.

Keep safe.