DCC / BCUUB Letter for Parents

Gweler yn atodedig lythur ar y cyd gan Teresa Owen, Cyfarwyddwr iechyd Cyhoeddus BCUHB minnau.

Please see attached a joint letter from Teresa Owen, director of Public Health in BCUHB and myself.

Geraint Davies
Denbighshire Head of Education and Director of Betsi Cadwaladr Health board

DCC BCUHB Letter to Parents