LINCIAU HWB / HUB LINKS 8-12.3.21

LInc Gweithwyr Allweddol Mawrth 1-5 / KS2 Key Worker Provision Link for March 8-12th

Dydd Gwyl Dewi Hapus i bawb! Happy Saint David’s Day to all!

Gweler linc isod i gofrestru eich plant ar gyfer darpariaeth i blant  i weithwyr allweddol CA2 ar gyfer wythnos Mawrth 8-12.
Mae angen ei gwblhau erbyn 3yh ar ddydd Mercher, Mawrth 3ydd fan bellaf os gwelwch yn dda.

Please see link below for KS2 registration for Key worker provision (Weeek March 8-12th). 
Submissions to be made by 3pm on Wednesday, March 3rd please. Many thanks.

https://docs.google.com/forms/d/e/…

 Yn gywir, Dyfan Phillips

Diolch am eich cymorth.
Thank you for your support.