Trefniadau ail agor Ysgol y Llys / Ysgol y Llys arrangements upon re-opening – 29.06.20

Gweler isod atodiad sy’n amlinellu trefniadau Ysgol y Llys wrth i ni ail agor yr ysgol ar 29.06.20. Bydd manylion sesiynau disgyblion yn mynd allan i rieni ar ebost gan athrawon dosbarth ar 24.06.20.

Please see below attached school re-opening arrangements here at Ysgol y Llys. Further details regarding allocated sessions will go out to parents on email and/or Class Dojo via class teacher on 24.06.20

Llawlyfr Rhieni