Llyfryn Gwybodaeth i blant / Pupil Handbook Return to school arrangements

Yn dilyn cyhoeddiad o weithdrefnau Ysgol y Llys i rieni wrth ail agor wythnos nesaf, atodaf gopi  ‘plentyn gyfeillgar’ i’r disgyblion. A wnewch chi os gwelwch yn dda rhannu’r fersiwn yma gyda’ch plant.  Mawr hyderaf y bydd o gymorth iddynt cyn dychwelyd i’r ysgol wythnos nesaf.

Following on from the recent release of the ‘Ysgol y Llys School Re-opening Arrangements’ which was sent out to parents earlier this week,
please see a child-friendly version for your children. We would appreciate if you share the booklet with your children as it may make the return to school a little less worrying for those who might be anxious upon returning.

Pupil handbook

llyfryn gwybodaeth i blant