Cinio Nadolig yr Ysgol 19.12.19

Cynhelir ein Cinio Nadolig yn Ysgol y Llys ar ddydd Iau, Rhagfyr 19eg. Pris cinio yw £2.20. A fyddwch gystal a nodi ar Parent Pay eich bod yn dymuno i’ch plentyn dderbyn cinio ysgol ar y diwrnod yma. Mae hyn yn hwyluso’r trefniadau i staff y gegin. Llawer o ddiolch.

Christmas Lunch 19.12.19

Will be served at Ysgol y Llys next Thursday, December 19th. Cost per pupils is £2.20 made payable via Parent Pay. We kindly ask that parents indicate on Parent Pay if they wish their child to have Christmas Lunch. This will help the kitchen staff as confirmation of numbers will aid them in preparing amounts of food. Thanks.