Criw Canu 19.12.19

Ar brynhawn dydd Iau (19.12.19) bydd Criw Canu ‘r ysgol yn mynd i ganu carolau tu allan i gartrefi preswyl Pendyffryn. Byddwn yn canu carolau ac yn rhannu mins peis efo trigolion yr ardal. Rhannu ‘hwyl yr wyl’ yw’r nod!

Carol Singing

Next Thursday (19.12.19) a group of singers from Ysgol y Llys will visit Pendyffryn Gardens to entertain the residents with carol singing and mince pies! The residents enjoy this annual tradition as do pupils and staff!