Trip yr Uned dan 9 i’r Scala 18.12.19

Bydd plant yr Uned dan 9 yn mynd i’r Scala ar fore, Rhagfyr 18fed i wylio ffilm ‘Abominable’. Byddent yn cerdded yno efo staff ac yn dychwelyd i’r ysgol erbyn amser cinio. Cofiwch got law os gwelwch yn dda.

Under 9 Unit visit to the SCALA 18.12.19

The under 9 Unit will visit the Scala next Wednesday morning to enjoy a viewing of the film ‘Abominable’. £4.50 per pupil made payable on Parent Pay please. The pupils will walk to the Scala with staff in the morning and return to school by lunchtime. Pupils to remember to bring coats/rain jacket.