Ffair Lyfrau Cymraeg

Bydd Ffair lyfrau Cymraeg yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol o 3.30 tan 4 o ddydd Llun y 14/10/2019 tan dydd Iau 24/10/209. Croeso i rieni a plant ddod i weld y ffair lyfrau a phrynu ar y diwrnod.

Welsh Book Fair

There will be a Welsh Book Fair being held in the hall at school from 3.30 until 4 from Monday the 14/10/2019 until Thursday the 24/10/2019. Big welcome to parents and children to come and see the books and to purchase them on the day.

Llythyr Ffair Lyfrau Cymraeg