Disco Calan Gaeaf / PTA Halloweeen Disco

CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON– Hoffwn ddiolch i’r pwyllgor am drefnu’r Disgo Calan Gaeaf wythnos yma. Llwyddwyd i godi £622 ar y noson- swm anrhydeddus iawn! Diolch yn fawr iawn i aelodau’r pwyllgor am drefnu.

PTA- Thank you to the PTA committee for organising the Discos earlier this week. A lot of hard work goes into organising these events. We managed to raise £622 on the night- a fantastic amount! Thank you.

Halloween Disco 23 10 19