Jambori’r Urdd- 14.10.19

Jambori’r Urdd- Ar ddydd Llun, Hydref 14eg, bydd plant Blwyddyn 2 a Staff yr Uned dan 7 yn mynd i Ysgol Penmorfa rhwng 1.15yp a 2.15yp i fwynhau gwledd o ganu a chymdeithasu drwy’r Gymraeg wrth i ni gefnogi’r Jambori flynyddol, sy’n cael ei drefnu ar y cyd rhwng yr Urdd a’r Athrawon Bro. Mawr hyderwn y bydd y plant yn mwynhau’r achlysur. (Trefniadau ysgol arferol).

Urdd Jamboree- Next Monday, October 14th the year 2 pupils will take part in the Urdd Jamboree which is being held at Ysgol Penmorfa between 1.15pm-2:15pm. The pupils will walk to Ysgol Penmorfa with staff and return before the end of the school day. We hope they enjoy the experience.