Gwasanaeth Diolchgarwch

Gwasanaeth Diolchgarwch- Cofiwch am drefniadau diolchgarwch eleni:
Hydref 22- Gwasanaeth Diolchgarwch yr Uned dan 5- 10:00yb o flaen eu rhieni yn Neuadd yr ysgol.
Hydref 23- Gwasanaeth Diolchgarwch yr Uned dan 7- 2:00yp o flaen eu rhieni yn Neuadd yr ysgol.

Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniadau o ffrwythau/llysiau/tiniau a/neu pacedi bwyd. Byddent yn cael eu harddangos yn y Neuadd fel rhan o’r Gwasanaethau ac yna yn cael eu rhannu gan y Cyngor Ysgol ymhlith aelodau’r cartrefi preswyl ar ddiwedd yr wythnos yno.

Harvest Thanksgiving- A reminder about this year’s arrangements:
October 22nd- Under 5 Unit Harvest Thanksgiving- 10:00am (School hall- performance for parents) October 23rd- Under 7 Unit Harvest Thanksgiving- 2:00pm (School hall- performance for parents)

Any contributions/donations of fruit/vegetables/ tinned/food packs would be gratefully accepted. They will be on display in the hall during the service and then distributed by the School Council Members among Prestatyn Sheltered Home Residents later on during the week. Many thanks.