Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2020 – Galeri

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2020- Dydd Sadwrn, Hydref 5ed
Urdd 2020 Proclamation Ceremony- Saturday, October 5th