Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen – PWYSIG

Annwyl bawb / Dear all,

Rydym wedi penderfyny gohirio Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen oedd i fod dydd Mercher / Gwener yma oherwydd rhagolygon y tywydd.
Roeddem wedi clustnodi dydd Gwener (Mehef 14eg) fel ail ddyddiad i’w gynnal, ond rydym wedi penderfyny ei ohirio. Tybiwn y bydd y tywydd garw yn para drwy’r wythnos.

Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi ail drefnu dyddiad Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen ar gyfer DYDD GWENER, MEHEFIN 28AIN.
Gan obeithio bydd y tywydd yn fwy ffafriol! Cofiwch! 10:00yb (Uned dan 5) a 1.15yp (Uned dan 7).

Diolch am eich cydweithrediad ac ymddiheuriadau os ydi hyn yn achosi unrhyw drafferth.

Mae croeso i chwi ledaenu’r  neges yma efo rhieni eraill.

Foundation Phase Sports Day- IMPORTANT UPDATE

We have decided to postpone this week’s planned Infant Sports Day due to the weather forecast predicting heavy rain. As you are aware, we had arranged two dates (Wednesday and Friday, as back up date).
We have however made the decision to postpone both dates due to weather forecast.

We have re-scheduled the Infant Sports Day for Friday, June 28th, 2019. (10:00am for Under 5 Unit and 1:15pm for Under 7 Unit).

Junior Sports Day is still scheduled to go ahead next week as is planned.

Can I thank you all for your understanding and patience and apologies if this causes any inconvenience.

We felt that in making a decision sooner rather than later, would allow parents to make the necessary arrangements in regards to child-care and ensuring time off to enjoy the sports.

Please feel free to share this message with others.

Gyda diolch / With thanks, Dyfan Phillips