Adroddiad Arolygiad Ysgol ESTYN 2019

Annwyl Rieni / Dear Parents,

Please use the following links below to access the ESTYN school report for Ysgol y Llys.
I would like to praise the pupils staff and Governing Body for all their hard work and also you as parents for your continued support.

Yn gywir,

Dyfan Phillips


Ysgol Y Llys– cyhoeddwyd ar 22/05/2019

Cyhoeddwyd adroddiad arolygu ar gyfer y darparwr uchod yn eich etholaeth ar wefan Estyn. Gellir cael mynediad at gopi o’r adroddiad arolygu nawr o’r dudalen y rhoddir dolen iddi isod.

https://www.estyn.llyw.cymru/darparwr/6632227


ESTYN School Inspection Report 2019

Ysgol Y Llys– published on 22/05/2019

The inspection report for the above named provider in your constituency has been published on Estyn’s website. A copy of this inspection report can now be accessed from the page linked below.

https://www.estyn.gov.wales/provider/6632227


Ysgol Y Llys ESTYN Report MAR 2019