ESTYN SCHOOL INSPECTION- March 18-21, 2019

AROLWG YSGOL ESTYN- Mawrth 18-21ain, 2019

Rydym wedi ein hysbysu gan ESTYN (Arolygiaeth Ein Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru) y byddant yn cynnal arolygiad ysgol yma yn Ysgol y Llys rhwng Mawrth 18-21ain, 2019.
Yn amgaeedig mae cylchlythyr gan ESTYN yn egluro’r broses ac yn cynnwys manylion o sut gaiff rieni gyfrannu i’r broses drwy gwblhau holiadur ar lein. Mae gan rieni hyd at 7fed o Fawrth, 2019 i gwblhau’r holiadur.

Fel rhan o’r arolygiad, gwahoddir rhieni i fynychu cyfarfod gyda’r Arolygwyr yn yr ysgol ar
ddydd Llun, Mawrth 18fed, 2019. (3.30yp yn Neuadd yr ysgol). Cofiwch gefnogi i fod yn rhan o’r broses bwysig yma.

Cyfeiriwch at yr atodiad amgaeedig am ragor o wybodaeth.

We have been informed by ESTYN, (Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales) that they will

be conducting a school inspection of Ysgol y Llys during March 18-21st, 2019.

Attached is guidance to parents regarding the process and also links to the on-line questionnaire parents are invited to complete as part of the inspection process. The online questionnaires will be available to complete up until
7th March 2019- please submit your views and be part of the process.

As part of the inspection, parents are invited to attend a meeting with Inspectors at Ysgol y Llys on
Monday, 18th March (3:30pm in the school hall). It will be an opportunity for parents to express their views on standards and provision here at Ysgol y Llys.

Please refer to the PDFs below for further details.

12584 Parents leaflet (English)

12584 Parents leaflet (Cymraeg)