ONLY KIDS ALOUD – Corws 2019/20 Chorus

Mae ALOUD unwaith eto yn falch o wahodd ceisiadau gan fechgyn a merched ym mlynyddoedd 5 a 6 ar hyn o bryd i glyweld ar gyfer ei corws Cymru gyfan, Only Kids Aloud, ar gyfer 2019/2020.
Bydd clyweliadau yn cael eu cynnal yn:

  • Porth Eirias, Bae Colwyn ar ddydd Sadwrn 23 Mawrth
  • Canolfan Celfyddydau Aberystwyth ar ddydd Sul 24 Mawrth
  • Coleg Penfro, Hwlffordd ar ddydd Mawrth 26 Mawrth (nos)
  • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth

Clustnodir slotiau clyweld ar sail y cyntaf i’r felin a bydd yn cynnwys gweithdy grwp a chlyweliad unigol gyda Cyfarwyddwr Cerddorol OKA, Tim Rhys-Evans MBE.
Diolch i gefnogaeth hael yr Hodge Foundation, does dim cost ar gyfer y clyweliad.
Ewch draw i www.aloud.cymru/kids i wneud cais am slot clyweliad…


ALOUD is delighted to once again invite applications from boys and girls, currently in Years 5 and 6, to audition to be part of its pan-Wales choral initiative, Only Kids Aloud, for 2019/20.
Auditions will be held at:

  • Porth Eirias, Colwyn Bay on Saturday 23 March
  • Aberystwyth Arts Centre on Sunday 24 March
  • Pembroke College, Haverfordwest on Tuesday 26 March (evening)
  • Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff on Saturday 30 March

Audition places are allocated on a first come first served basis and will include a group workshop and an individual audition with OKA Musical Director, Tim Rhys-Evans MBE. Thanks to the generous support of Hodge Foundation there is no charge for these auditions.
Head over to www.aloud.cymru/kids to apply for a place at one of our auditions…