World Book Day Arrangements 07.03.19

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 07.03.19

Diwrnod y Llyfr 07.03.19

Adnodd Arwain Plant i ddarllen /
Encouraging Children to read – Free Resource

Gyda Diwrnod y Llyfr yn nesau, dyma gyflwyniad a rannwyd efo rhieni tro yn ol ynglyn a phwysigrwydd darllen.

With World Book Day fast approaching (07.03.19), please see a presentation we gave previously to parents on the Importance of Reading with your children.

Mwynhau darllen gyda’ch plentyn

 Mwynhau darllen gyda’ch plentyn / Enjoy reading with your child