Trefniadau boreuol / Morning drop off arrangements – Update

Gobeithio i’r plant fwynhau’r wythnos gyntaf yn ol yn Ysgol y Llys ac wedi ymgartrefu bellach yn eu dosbarthiadau newydd.

Dim ond i’ch ddiweddaru am drefniant gollwng plant yn y boreau.

ADRAN IAU- O ddydd Llun, Medi 11eg, yn y boreau,  bydd plant yr Adran Iau i gyd yn defnyddio y giatiau dwbl ger y buarth

i ddod ar y safle ac ni fyddent yn defnyddio giat ochor i’r cae sydd uwch i fyny’r dreif.

Trefniadau diwedd dydd yr un fath ag arfer i bawb.

Cofiwch, mai 8.40yb caiff giatiau’r ysgol eu hagor.

I hope all the pupils enjoyed the first week back at Ysgol y Llys and have settled into their new classes. 

Just a quick update on a slight change to morning drop off arrangements which will be in place from next Monday, September 11th onwards.

JUNIORS/KS2- The pupils will now enter the school yard from the double gates located on the school playground rather than use the side gate at the top of the field. The will use the same entrance in the mornings as Year 1 and 2 pupils. Gates will be open from 8.40am onwards.

Arrangements for Nursery and Reception as normal- to transfer pupils from Cylch Meithrin Gate at the  far side of the school hall.

End of day arrangements will continue as normal- 3.00pm finish for Infants/Foundation Phase and 3.15pm finish for  KS2/Juniors