Aelodaeth yr Urdd 2023-24 / Urdd Membership 2023-24

Os yw eich plentyn yn dymuno ymaelodi a’r Urdd eleni (2023-24) ,rhaid dilyn y dolen canlynol a chofrestru/ymaelodi a’r Porth.

Drwy fod yn aelod, gall ddisgyblion cymryd rhan mewn cystadlaethau’r Urdd- e.e Eisteddfod yr Urdd- canu, llefaru, dawnsio, celf a chrefft, barddoniaeth, offerynnol ac ati. Gall plant wrth ymaelodi hefyd gymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon yr Urdd yn ystod y flwyddyn e.e pel droed, rygbi, pel rwyd, rhedeg traws gwlad ac ati.

Join | Urdd Gobaith Cymru

Pris aelodaeth ar gyfer 2023-24 yw £10 y pen neu £1 ar gyfer unrhyw aelod lle mae ‘r cartref yn derbyn un or canlynol:

  • Cymhorthdal incwm
  • Lwfans ceisio gwaith
  • Credyd treth plant
  • Credyd treth gwaith
  • Credyd cynhwysol

Mawr hyderwn y cawn aelodaeth gref o blith disgyblion Ysgol y Llys unwaith eto eleni.

If you wish your child to be an Urdd member for the 2023-24 academic year, please follow the below link.

The Urdd is Wales’ Youth Movement and promotes Welsh language activities. It celebrated it’s centenary i 2022.

Through being an Urdd member, pupils can take part in local, regional and National Urdd Eisteddfodau- opportunities to perform- sing individually, as a member of a choir or party, take part in instrumental competitions, recital groups. There are many art and craft competitions, and a host of dance competitions. During the year, the Urdd also organise a variety of sporting team competitions- football, rugby, netball, cross country running. 

Join | Urdd Gobaith Cymru

Pupils of all ages may register. Membership for 2023-24 is £10 per pupil or £1 per pupils, where household receives one of the following:

  • Income support
  • Income based Job seeker’s Allowance
  • Child Tax Credit
  • Working Tax Credit
  • Universal Credit      

We hope we once again get a strong and substantial membership cohort from Ysgol y Llys who will get to experience the opportunities and experiences offered by the Urdd.                                        

Should you have any enquires about Urdd membership, do not hesitate in contacting school staff.