Clwh Hwyl yr Urdd / Urdd Summer Camp

Gweler manylion am gwrs undydd a drefnir gan yr Urdd sydd i’w gynnal yma yn Ysgol y Llys ar ddydd Mawrth, Awst 1af.
Cost fydd £10. Nifer cyfyngedig o lefydd, felly cyntaf i’r felin.

Please see attached flyer for the Urdd Fun Activity Day which is being held here at Ysgol y Llys on Tuesday, 1st August.
The day’s session costs £10 and limited spaces are available.