‘Ras yr Iaith’ 22.06.2023

Mae plant yr adran iau (Blynyddoedd 3,4,5,6) yfory yn cymryd rhan mewn gweithgaredd ‘Ras yr Iaith’ sydd wedi ei drefnu gan Mentrau Iaith Cymru. Bydd y plant a’r staff yn teithio ar fws am 9.15yb ac yn dechrau taith gerdded o Splash Point oddeutu 10.00yb. Byddent yn cerdded ar hyd y prom ac yn ymgynnull yn yr ‘Events Arena’. Bydd adloniant yno a rei cyfer- perfformiad byw gan ‘The Welsh Whisperer’. Bydd plant Adran Iau Ysgol Dewi Sant, y Rhyl hefyd yn ymuno. Byddwn fel ysgol yn cyflwyno ffagl ac yn ei drosglwyddo i Ysgol Dewi Sant. Hyn yn cyfleu’r arwyddocad o drosglwyddo iaith.

Noder! Bydd y plant yn cyrraedd nol i Ysgol y Llys cyn cinio felly trefniadau arferol o ran cinio.

  • Gwisg ysgol os gwelwch yn dda- gall plant ddod a fflagiau Cymru i chwifio wrth gerdded os dymunent.
  • Plant i gofio potel o ddwr I’w hyfed ar y daith.
  • Bydd toiledau cyhoeddus ar agor I’w defnyddio yn yr Events Arena, Rhyl.
  • Diswgyliwn y bydd cwmni darlledu Tinopolis yno yn ffilmio’r ddigwyddiad ac gall gael ei ddarlledu yn ddiweddarach ar rhaglen HENO ar S4C- Rhieni i gofio gwblhau’r holiadur ‘google form’ caniatd ar gyfer ffilmio os gwelwch yn dda.

Nid oes cost i’r gweithgaredd yma- caiff ei ariannu gan yr ysgol. Cyfle i ni hyrwyddo pwysigrwydd dwyieithrwydd a methrin balchder hunaniaeth yn ein disgyblion.

Children from the Junior years (Years 3,4,5 and 6) will be taking part in an activity tomorrow called ‘Ras yr Iaith’ which is being arranged by Mentrau Iaith Cymru. The children and staff will be going by bus initially at 9.15am. At about 10am they will parade from Splash Point, walking along the prom, before gathering at the ‘Events Arena’ Rhyl. There will be entertainment provided including a live performance from ‘The Welsh Whisperer’. Children from Dewi Sant School, Rhyl will also be joining us. We will be presenting our Welsh Language torches to the children of Dewi Sant. This will portray the significance of transferring our language to others.

Note. The children will arrive back to school before lunch so normal lunch arrangements will be in place.

  • School uniform should be worn please. Children are invited to bring a Wales flag with them to wave along the parade if they wish.
  • Children may bring a water bottle for the walk.
  • The public toilets at the Events Arena, Rhyl will be open for the children.
  • We are expecting that Tinopolis, a TV Production company, will be there to film the event and may be featured the Heno programme on S4C tomorrow night. Can parents please complete the questionnaire on ‘google form’ for permission to film.

There is no cost to this event as it is being funded by the school. It will be an opportunity for us to promote the importance of bilingualism and a chance to increase our pupils’ self-esteem and pride.