Canlyniadau Urdd Cerdd / Urdd Area Cerd Dant Results

Eisteddfod yr Urdd –
Hoffwn longyfarch pob disgybl sydd wedi cymryd rhan yn yr Eisteddfodau eleni- boed yn yr Eisteddfodau Cylch neu sir ac fel ungolion neu aelodau o bartion/corau. Roedd cystadlu brwd a da gweld cynifer yn cystadlu. Hoffwn ddiolch rieni am eich parodrwydd hefyd i gefnogi trefniadau’r Eisteddfod Sir dydd Sadwrn diwethaf. Roedd awyrgylch da yn perthyn i’r achlysur gyda chystadlu o safon eithriadol o uchel. Llongyfarchiadau mawr i bawb!

Urdd Eisteddfod –
I would like to congratulate everyone who took part in the Urdd Eisteddfod programme of events this year- either as individual performers or as members of the various competing groups. The standard in all Eisteddfodau was extremely high. I would also like to thank parents for your unwavering support as we had to re- schedule may competitions due to adverse weather affects. I am also grateful for your support as we trialled new systems during the County stage, held last Saturday at Capel Mawr, Denbigh.


Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n cystadlu heddiw. 

Dyma canlyniadau’r dydd. Cofiwch! Mae rheiny sy’n dod yn gyntaf neu ail heddiw yn mynd drwodd i’r Eisteddfod Sir dydd Sadwrn yma yn Capel Mawr, Dinbych. (Manylion eisoes wedi mynd allan yn electroneg i rieni). 

Please see results of today’s Urdd Cerdd Dant competitions held here at Ysgol y Llys. Pupils who have been placed 1st or 2nd will now go forward to the County Stage at Capel Mawr, Denbigh this Saturday. Good luck to them all. 

 Year 2 and Under Cerdd Dant Solo

1st place- Alaw Rhys Evans
2nd place- Lillie Harrison
3rd place- Joseff Canty

Year 3 and 4 Cerdd Dant Solo

1st place- Lili Medi
2nd place- Megan Fuller
3rd place- Phoebe Murtha

Year 5 and 6 Cerdd Dant Solo

1st place- Bethan Mai
2nd place- Carys Rowe
3rd place- Lucas McCabe

Cerdd Dant duet Under 12 years old

1st place- Bethan a Carys
2nd place- Ella ac Arran
3rd lace- Tia ac Evie

Alaw Werin Under 12 / Folk Song Solo Under 12 years old.

1st place- Carys Rowe
2nd place- Jessica Reddaway
3rd place- Lucas McCabe.

Pob lwc i bawb!

Staff Ysgol y Llys