Twymyn coch a chlefyd streptococol ymledol – Scarlet fever and invasive streptococcal disease – Public Health Wales Update

Wedi ei atodi mae llythyr rydym wedi ei dderbyn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglyn a’r dwymyn coch a chlefyd streptococol ymledol.

Gofynnwn yn garedig i chi fod yn ymwybodol o’r symptomau, ac os oes gennych unrhyw bryderon yna rhaid cael cyngor meddygol brys. Byddwn yn cysylltu yn syth os yw eich plentyn yn dechrau dangos symptomau yn ystod oriau ysgol.

Attached is a letter we have received from Public Health Wales regarding scarlet fever and invasive streptococcal disease.

We kindly ask you to be aware of the symptoms, and if you have any concerns then you must get urgent medical advice. We will contact you immediately if your child starts showing symptoms during school hours.

iGAS and Scarlet fever ENG

iGAS and Scarlet fever CYM

PHW29112022GASLetterSchoolsandNurseries Welsh version

29112022 GAS Letter Schools and Nurseries