Dwrnod Shwmae Su’mae- 15/10/22- Say something in Welsh!!

Dydd Gwener nesaf / Next Friday- 15/10/22

Mwy o fanylion ar y gwefan / Further details available on the website     http://www.shwmae.cymru/?lang=en

Bydd aelodau grwp Cymry Caredig yn ymweld a’r dref i rannu syniadau gyda busnesau lleol.

Our  Cymry Caredig Group will visit Prestatyn High Street sharing ideas with local businesses on how to promote the Welsh language in our high street. 

Helpwch ni i ddathlu

Diwrnod Shwmae Su’mae, 15fed o Hydref, 2022!

Gan fod y 15fed ar ddydd Sadwrn eleni, gwnewch yn siŵr eich bod yn dathlu yn yr ysgol, coleg neu’r gweithle yn ystod yr wythnos cyn hynny!

Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn yr ysgol, ar y maes chwarae a gyda’ch ffrindiau, ar-lein neu wyneb yn wyneb!

Cofiwch dagio ni yn eich postiadau am ddigwyddiadau 2022, er mwyn i ni helpu hysbysebu a hyrwyddo!

swyddfa@dathlu.cymru / @ShwmaeSumae22

Help us celebrate

Shwmae Su’mae Day, 15th of October, 2022!

As the 15th is on a Saturday this year, make sure you celebrate in school, college or the workplace during the week before!

An opportunity to have fun and share the Welsh language – in the shop, leisure centre, work, school, playing fields and with your friends, online or face to face!

Remember to tag us on social media to let us know what you’ll be doing for 2022, so that we can help you advertise and promote!

swyddfa@dathlu.cymru / @ShwmaeSumae22