Cystadleuaeth Creu het bwced Cymru / Wales Bucket Hat Competition- Mentrau Iaith

Gyda chystadleuaeth Cwpan y Byd yn nesau a gyda ymddangosiad tim pel droed Cymru yn y rowndiau terfynol am y tro gyntaf ers 1958, mae Mentrau Iaith Cymru, ynghyd a chwmni masnachol Spirit of 58 wedi cydweithio i gynnig cystadleuaeth arbennig i blant a phobol ifanc- sef i ddylunio het bwced newydd!

Gweler manylion yn yr atodiad. Gofynnwn i rieni ebostio ceisiadau eu plant i’r cyfeiriad yn yr atodiad (nid i’r ysgol).

Dyddiad cau y gystadleuaeth ydi 26/10/22 felly ewch ati i ddylunio! A phob lwc i bawb!

With the FIFA World Cup fast approaching, and in anticipation of Wales’ first appearance since 1958, Mentrau Iaith Cymru have teamed up Spirit of 58 (sporting merchandise) to offer an exciting competition for pupils to design a new Welsh bucket hat!

The details are included in the attachment. We understand that the winning entry will  in fact be produced as a bespoke bucket hat for the best design -wow!  

Parents are to submit design via email (details included in attachment). Closing date for entries is 26/10/22.

Go for it!!

Download PDF: https://ysgolyllys.co.uk/wp-content/uploads/2022/10/templed-het-bwced.pdf

templed het bwced