Bore Coffi MacMillan / MacMillan Coffee Morning 30.09.22

Fel y gwyddoch, cynhelir bore coffi yma yn Ysgol y Llys dydd Gwener yma, Medi 30ain er budd elusen MacMillan. Mae croeso i rieni fynychu. Caiff ei gynnal yn y ffreutur rhwng 9.15-10.30yb (Sylwer ar yr ar yr amser newydd!) Bydd y Bore Coffi yn cydweithrediad rhwng yr ysgol a Cylch Meithrin.

Buasem yn dra ddiolchgar am gyfraniadau o gacenni/ teisennau ar gyfer y bore Coffi. Caiff plant hefyd ddod ag ychydig o arian poced i brynu cacen yn ystod y dydd. Llawer o ddiolch am eich cydweithrediad.

As you are aware, we will be holding a Coffee Morning here at Ysgol y Llys, on Friday, Sep 30th between 9.15am-10.30am. (Please note change of time- not 11am as previously advertised).  It will be held in the school dining room and parents are welcome to attend. The coffee morning is in partnership with the Cylch Meithrin. 

We would be extremely grateful of any donations of cakes/ biscuits for the coffee morning. Pupil may also bring some pocket money to buy a cake during the day if they wish. Many thanks for your co-operation and support. 

Bore Coffi 30.09.22